וטורי ניהול אחזקות | שירותים

ניקיון בניינים 

_______________________________________________

דאגה לשלמות המבנה וכל המערכות הפועלות בו

_______________________________________________

עבודות תחזוקה שוטפות

_______________________________________________

גינון, ניקיון ואף ניקוי חלונות בגובה

_______________________________________________

טיפול שוטף לתאורה, גנרטורים, מערכות לחץ מים 

_______________________________________________

גביה

_______________________________________________

דליפה בצנרת המים

_______________________________________________

בעיות בחשמל

_______________________________________________

סתימות ביוב ועוד​

וטורי ניהול אחזקות